Wat zijn Netbeheerders?


Wat doen netbeheerders, wie zijn ze eigenlijk?

Het zijn de beheerders van het stroom- en gasnetwerk. Onder hun taken vallen het aanleggen, onderhouden en beheren van het netwerk. Daarnaast zorgen ze ervoor dat energieleveranciers stroom kunnen leveren aan alle organisaties en huishoudens, ze registreren de aansluiting en beheren de energiemeter van iedere klant.

Een netbeheerder kan zowel voor het energienetwerk als het gasnetwerk verantwoordelijk zijn, of voor een van beide netwerken. Het stroom- en gasnetwerk in Nederland is opgedeeld in verschillende regio’s waarin één netbeheerder actief is. Het is niet mogelijk om, zoals bij energieleveranciers, van netbeheerder te switchen, deze is namelijk gekoppeld aan de regio.

Welke netbeheerders zijn er en in welke regio zijn zij actief? Hiernaast ziet u een overzicht van de verschillende netbeheerders in Nederland. De kaart geeft aan in welke regio’s zij actief zijn.

Landelijke netbeheerders

Naast regionale netbeheerders zijn er ook twee landelijke netbeheerders: TenneT en Gas Transport Service (GTS). TenneT verzorgt het landelijke hoogspanningsnet en GTS het landelijke gastransportnet. De regionale netbeheerders hebben ieder een deel van het hoogspanningsnet en gastransportnet tot hun beschikking.

Wat gebeurt er met de netbeheerder bij overstap naar een andere energieleverancier?

Wanneer u wisselt van energieleverancier wordt de netbeheerder automatisch op de hoogte gebracht door de nieuwe energieleverancier. Hier hoeft u dus niks voor te doen. Ook niet als u een andere netbeheerder krijgt doordat u in een andere regio stroom gaat afnemen.

Indien u gaat verhuizen en op het nieuwe adres nog geen energieleverancier heeft, vangt de netbeheerder dit op. Na twee weken ontvangt u een brief van de netbeheerder dat u een contract bij een energieleverancier moet afsluiten. Als u binnen een maand geen actie onderneemt, sluit de netbeheerder de toevoer van stroom en gas af. U betaalt vervolgens kosten om dit ongedaan te maken.